JUST ALOE לקפריסין

הן כבר אמרנו כמה הכול מקרי: בריאת היקום, הבריאה הפרטית והייחודית שלנו, השליטה בחיינו, שהיא בעצם תגובה למי אנחנו בצרוף המקרי של ה-D.N.A., לאופי שפיתחנו (בשני אלה "אשמים" הורינו), לנסיון קודם שצברנו. למרות המקריות בידינו היכולת להשפיע, לשנות ולהשיג את האושר הפרטי שלנו.

אנחנו כעת בקפריסין (מנצלת זמן המתנה למטוס כדי לכתוב) ובעקבות שיחה עם מארחינו שטענו כי משאת המקומיים להיות שכירים של הממשלה – הכנסתם בטוחה ועימה הטבות נוספות, חשבתי – לי זה לא מתאים. חושבת שגם להרבה ישראלים העסוקים כל הזמן בשיפור, קידום, הגדלת הכנסה, לא מתאים להיות איזה פקיד ממשלתי.

לפני שנים טיילנו בהודו מלווים בהרצאות על בודהיזם, הינדוהיזם וג'ייניזם וכבר אז לא התחברתי: האושר טמון בהשלמה עם המצב שלך בעולם (אם נולדת לכת כובסים או מנקי שירותים זה מקומך בגלגול הזה) להתעלם מהסבל ולקבל את אפסיותך בנצח. לו היינו כולנו מקבלים עלינו כך לחיות ולהאמין, לא היו קמים הממציאים, המדענים, או היזמים, חיים בעולם של ימי הביניים בלי ההישגים המדהימים שאנו חווים יום-יום.

מצד אחד הביטו סביב, גלו כמה אתם לא מודעים אך ניתן למצוא אושר בפרטים הקטנים: הלילה, למשל, נולדה לי נכדה-נסיכה חדשה, למדתי להכיר אנשים מעולם קצת שונה ועוד, מצד שני גם אם טוב לי במצב הקיים אופיי היזמי תמיד יחפש מה אפשר לעשות עוד, איך להתקדם, ומה יתן משמעויות נוספות לחיי. יכול להיות שזה יביא לתסכול, להסתבכות או אכזבה – אני רואה גם באלה הזדמנות ללמוד ולהמשיך הלאה.

עד כאן הפילוסופיה בגרוש להפעם. בין השיטין הבנתם – התרחבנו משפחתית – לגיל זו בת ראשונה, לנו נכדה שישית- (ושמחה גדולה), והתרחבנו עסקית – מתחילים לייצא ממוצרי JUST ALOE לקפריסין.

יש גם נחת.